Pod spoločenskou zodpovednosťou rozumieme naše dobrovoľné úsilie, ktoré presahuje štandardný rámec doržiavania právnych predpisov. Tvorí základ cieľov našich stratégii a prispieva k udržateľnému rozvoju našej spoločnosti – slovenskej, európskej aj celosvetovej.

„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“

M. Gandhi

Spoločensky zodpovedné podnikanie vnímame ako náš záväzok a cítime, že je zároveň dôvodom aktuálneho úspechu Salve Group. Prispievať k udržateľnému ekonomickému rozvoju, prispievať k zlepšovaniu kvality života našich zamestnancov, ich rodín ale aj lokálnej a globálnej komunity sú princípy, na ktorých staviame naše vzťahy s dodavateľmi, klientami aj spolupracovníkmi.

V oblasti enviromentalistiky považujeme za kľúčové sledovať ale aj znižovať akýkoľvek negatívny vplyv na živostné prostredie. V sociálnej oblasti dbá Salve Group o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov, vyváženosť ich pracovného a osobného života. Taktiež si uctievame firemnú filantropiu a rast kvality života.

V našej spoločnosti veríme na proaktivitu a preto sa nebojíme byť iniciátorom. Využívame naše zručnosti, príležitosti a vzťahy na vytváranie pozitívnej zmeny.

Bez angažovanosti by sa tento svet nestal takým krásnym miestom, akým je.