Rastieme
pre inšpiráciu

Sme nezávislá investičná skupina, ktorá pomáha svojim klientom k finančnému zdraviu, unikátnemu vzdelaniu a zdravšiemu životnému štýlu. Svojimi projektami sa zameriavame na oblasti zdravia, vzdelania, financií a bývania. Sme úspešne na trhu viac ako 25 rokov v štyroch európskych krajinách.

Logo spoločnosti Salve Finance
Logo spoločnosti Salve Finance Ukraine
Logo spoločnosti Avita
Logo spoločnosti Jurgen Höller
Logo - Nadácia Petra Krištofoviča
Logo spoločnosti Salve Finance, a.s. - Česká republika
Logo spoločnosti Salve Real Estates
Logo spoločnosti Dr. Alfen
Logo spoločnosti Hotel Sanus

 

Logo Park City
Fotografia Petra Krištofoviča

Peter Krištofovič – zakladateľ

image/svg+xml
Obrázok detí z Kene spolu so zakladateľom nadácie Petrom Krištofovičom

Spoločenská zodpovednosť

„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“

M. Gandhi

Pod spoločenskou zodpovednosťou rozumieme naše dobrovoľné úsilie, ktoré presahuje štandardný rámec doržiavania právnych predpisov. Tvorí základ cieľov našich stratégii a prispieva k udržateľnému rozvoju našej spoločnosti – slovenskej, európskej aj celosvetovej.

Salve Group, a. s.

Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava

Email: salvegroup@salvegroup.com

IČO: 35823101
DIČ: 2021599415
IČ DPH: SK 2021599415

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, Vložka číslo:  2842/B

Korešpondenčná adresa:

Salve Group, a.s.
Vlárska 6
831 01 Bratislava